Nieuws

Iteke Weeda bij Feniks

Iteke Weeda bij Feniks

04-07-2014

In relaties spiegelen we -mannen en vrouwen- ons voortdurend aan elkaar, of het nou gaat om vriendschap, de liefde of een werkrelatie. We ‘seinen’ boodschappen uit en ‘lezen’ elkaars bedoelingen op verschillende niveaus en vanuit verschillende interpretatiekaders. Voor een gezonde relaties is verbale, non-verbale én energetische communicatie belangrijk.

Onderwerpen die hiermee nauw samenhangen zijn emotionele intelligentie en kennis van verschillende communicatiestijlen. Met name het mannelijke principe (yang) en het vrouwelijke principe (yin), die in ieder mens werkzaam zijn, hebben hierop een invloed. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de wijze van presenteren, actief luisteren, beslissingsprocessen, conflictoplossing, feedback, kritiek en complimenten geven? Op welke wijze ontstaan misverstanden en hoe zijn ze op te lossen? Een rijk terrein, vol mogelijkheden van relativering en humor, dat gemakkelijk tot levendige gesprekken en discussies leidt.

Prof. dr. ir. Iteke Weeda was tot 2006 universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Wageningen en tot april 2008 hoogleraar emancipatievraagstukken aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte onderzoek naar relaties, huwelijk, echtscheiding; naar vriendschap, intimiteit en erotiek zowel in het persoonlijke leven als op het werk, naar emotionele intelligentie, intuïtie en communicatie, naar authentiek, androgyn leiderschap en management, en naar de veranderende betekenis van de polen 'mannelijk' en 'vrouwelijk'.

De lezing 'Kracht en Kwaliteit in de Communicatie', man/vrouw- overeenkomsten en -verschillen) vond afgelopen donderdag 3 juli plaats.
Verslag volgt. Klik hier voor foto's van deze bijeenkomst.

Terug naar het nieuwsoverzicht