Nieuws

Zet je ervaring in voor een beter armoedebeleid

Zet je ervaring in voor een beter armoedebeleid

15-06-2018

De Minimalunch training ervaringsdeskundigheid vindt plaats op donderdag 5 juli van 10.00 uur tot 15.00 uur bj Feniks.

Vrouwen met een minimuminkomen leren hoe zij zelf het Tilburgse armoedebeleid kunnen beïnvloeden. 

Gemeentelijk beleid wordt vaak gemaakt door professionals die hiervoor opgeleid zijn. De mensen die in armoede leven, worden niet altijd bij plannen betrokken. Maar juist deze mensen weten hoe het is om rond te moeten komen van een minimuminkomen. Zij zijn dé experts en zijn van grote waarde wanneer zij eigen ervaringen deskundig weten in te zetten voor een armoedebeleid dat beter aansluit op de praktijk.
Deze training stimuleert vrouwen om – vanuit hun eigen ervaring – het armoedebeleid, zowel in Tilburg als landelijk, op positieve wijze actief te beïnvloeden om armoede onder vrouwen (en hun kinderen) te bestrijden en te voorkomen.

Wie kan deelnemen?
Vrouwen met een laag inkomen op of onder het minimum. Zowel werkende, zzp-ers als uitkeringsgerechtigde vrouwen kunnen zich opgeven voor de training. Maar ook gezinnen van migranten- en vluchtelingenvrouwen, alleenstaande en studerende moeders kunnen deelnemen.

Wat leer ik?
De training is gericht op wet- en regelgeving rond het armoedebeleid, netwerkopbouw, lobbyen en onderhandelen rond een gezamenlijk lobby- en actieplan. Na afloop van de training weet je hoe je eigen ervaringen deskundig kunt inzetten, het beleid positief kunt beïnvloeden en aanbevelingen kunt doen op zowel lokaal als landelijk niveau.

Aanmelden
De gratis training is op donderdag 5 juli om 10.00 uur en vindt plaats bij Feniks, Emancipatie Expertise Centrum. Het adres is NS-Plein 17 in Tilburg.
Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met: Annemiek de Jong van FNV Vrouw, tel: 020-5816398 of met Feniks, info@fenikstilburg.nl
 

Terug naar het nieuwsoverzicht