Nieuws

Vrouwenemancipatie als inspiratie in het Tilburgse coalitieakkoord

Vrouwenemancipatie als inspiratie in het Tilburgse coalitieakkoord

14-06-2018

De Tilburgse Koerier plaatste vandaag een korte samenvatting.
De aanbevelingen die Feniks doet betreffen de volgende zaken:
Economische zelfstandigheid voor laagopgeleiden vrouwen als speerpunt om armoede in Tilburg duurzaam te bestrijden;
Vrouwenemancipatie als herkenbaar onderdeel van diversiteitsbeleid;
Zelfbeschikking bevorderen onder vrouwelijke gezinsmigranten;
Kinderopvangvergoeding in particiaptietrajecten en bij vrijwilligerswerk

De volledige versie, inclusief bronvermeldingen, lees u hier: Vrouwenemancipatie als inspiratie en herkenbaar onderdeel in het Tilburgse coalitieakkoord.

Terug naar het nieuwsoverzicht