Nieuws

Kloof in kansen tussen vrouwen onderling wordt groter

Kloof in kansen tussen vrouwen onderling wordt groter

13-04-2017

'De Nederlander' bestaat niet, maar 'de vrouw' net zo min. Dat blijkt wel uit het nieuwe rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
Daaruit blijkt dat de verschillen tussen hoger opgeleide en lager opgeleide vrouwen groter zijn dan tussen mannen en vrouwen. Zo wordt vaak gezegd dat 54% van de vrouwen economisch zelfstandig is.
Daarbij wordt niet gezegd dat van de laag opgeleide vrouwen 27% economisch zelfstandig is, en van de hoger opgeleide vrouwen 71%. 
De emancipatie van lager opgeleide vrouwen blijft dus achter bij die van hoger opgeleide vrouwen. Het verschil tussen vrouwen onderling is groter dan het verschil tussen vrouwen en mannen. Het is daarom belangrijk om meer aandacht te hebben voor intersectionaliteit; er moet ook gekeken worden naar etnische achtergrond, gezinssamenstelling of sociaal-economische en sociaal-demografische factoren.
Oftewel, zoals Feniks al jaren doet, er zijn voor de vrouwen die het het meest nodig hebben!Lees dit zeer interessante stuk van Atria over het rapport van het SCP.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht