Emancipatie-tips van Feniks

afbeelding

Heb jij zelf tips op het gebied van emancipatie en/of feminisme? Laat het ons weten, zodat we ze kunnen toevoegen.

Aan de tips wordt blijvend gewerkt, dus houd deze pagina in de gaten. Waar we alvast op willen wijzen is wat deze crisis voor gevolgen heeft op het gebied van emancipatie. Ook in deze tijd is het namelijk belangrijk m/v verschillen te onderkennen. Zo overlijden meer mannen dan vrouwen aan het nieuwe coronavirus, o.a. vanwege een minder gezonde leefstijl. Van de werknemers in de vitale beroepen (zorg, onderwijs, schoonmaakbranche) is 2/3 vrouw. Wij kunnen nu de traditionele rolverdeling thuis doorbreken want partners zijn vaker thuis en kunnen meer betrokken raken. We hopen dat deze crisis daartoe mag leiden evenals een financiële herwaardering van de vitale beroepen!   

Atria heeft over het bovenstaande een helder en overzichtelijk artikel gepubliceerd. En in de Trouw van 2 april stond dit goede stuk over mannen die nu de hoeder van het huis worden en hoe deze crisis zou kunnen en moeten zorgen voor een ommekeer in de traditionele rolverdeling van de man als kostwinner en de vrouw als zorger voor de kinderen en het huishouden. In Nederland is deze traditionele rolverdeling namelijk nog steeds sterk aanwezig. In het Parool waarschuwen Froukje Gaasterland en Anne-Floor Dekker voor de gevaren van de Corona-maatregelen voor vrouwengrechten  en gendergelijkheid wereldwijd. Zij doen een oproep met goede adviezen aan overheden. Daarnaast is de hashtag #ooknubaasineigenbuik actueel. Lees hier waarom en teken de petitie.

Laurens van Feniks schreef voor Mans Genoeg een speciale blog: 'Waarom het met mannen altijd goed gaat (zelfs in Corona-tijden)'

Vooral vrouwen dreigen de dupe te worden van de ontslaggolf door het coronavirus. Lees hierover meer.

Sinds de coronacrisis en daarmee de lockdown begon, is er wereldwijd sprake van meer huiselijk geweld. In verschillende landen steeg het aantal meldingen van partnergeweld aanzienlijk. In Nederland steeg het aantal meldingen echter niet, terwijl het logisch is dat het probleem ook in ons land is verslechterd in de afgelopen periode. Om de drempel tot melden te verlagen, lanceerde de overheid daarom een campagne; in apotheken kan een slachtoffer door middel van codewoord 'Masker 19' om hulp vragen. Feniks heeft ook enkele ideeën die ervoor kunnen zorgen dat het aantal meldingen stijgt en meer mensen geholpen kunnen worden. Op de eerste plaats zou de bekendheid van het landelijke hulpnummer beter kunnen. Bijvoorbeeld door de zoekresultaten via Google te verbeteren door laagdrempelige zoektermen te koppelen aan Veilig Thuis, die nu bijna onvindbaar is. Ook zou het nummer bij ieder nieuwsartikel over huiselijk geweld te zien moeten zijn. Voorbeeld hiervoor is de Zelfmoordpreventielijn. Door de bekendheid van het hulpnummer te verbeteren, kan van een hulpzoeker een hulpvrager worden gemaakt. Deze ingezonden brief stuurden we naar Trouw. Feniks hoopt dat dit wordt opgepakt!